Tel.: +420 724 188 933
Email: pavla.bartova@re-max.cz
Oficiální stránky: www.pavlaremax.cz

Koupě bytu je vždy spojena s úhradou poplatku za údržbu společných prostor a zařízení rezidenčního projektu, jako jsou bazény, pláže, výtahy, osvětlení, recepce atd. Každý developer si poplatky za údržbu určuje individuálně.

V některých projektech se údržba hradí každý rok, přičemž cena je pevně stanovená obvykle na pětileté období a hradí se na začátku každého roku podle velikosti bytu (cena je určena na m2 plochy bytu).

Další možností je jednorázová úhrada nákladů na údržbu, obvykle ve výši 10 % z ceny bytu. Tuto částku správce nemovitosti inkasuje při předání bytu kupujícímu a uloží ji na spořicí účet s vysokým úročením (v Egyptě jsou opravdu vysoké úroky z vkladu na účtu) a z výnosu se hradí náklady na provedenou údržbu. V některých případech bývá ve smlouvě uvedeno, že pokud roční náklady na údržbu překročí výnos z úroků za celý projekt (zejména v době, kdy ještě nebudou všechny byty prodány), potom tuto skutečnost správce oznámí majitelům bytů a nepokryté výdaje na údržbu budou úměrně k velikosti bytových jednotek rozpočítány mezi všechny byty v projektu.

V některých případech se údržba hradí ve víceletých intervalech, například 5 – 8 % z ceny bytu každých pět let.

Copyright © Pavla Bártová  |  realitní makléřka  |  RE/MAX Professional Partners
Všechna práva vyhrazena